Naděje umírá poslední

SLOVA MOUDRÝCH

24. června 2012 v 14:47 | Michaelius |  Směr života


SLOVA MOUDRÝCH :

( Třeba jako

Lynn Andrewsová, americká spisovatelka a badatelka
Učit se spirituální cestě nestačí, musíme začlenit tyto poznatky do svého vlastního života. Společnost nahromadila obrovské množství cizího, vypůjčeného poznání. A my pak jen sedíme ve třídě, posloucháme a obdivujeme obrovské znalosti někoho jiného…
Veškeré učení o pravdě a vyšším vědomí musíme zažít na vlastní kůži, abychom je začlenili do okruhu svého vlastního poznání. ) .... A DALŠÍ ...Lynn Andrewsová, americká spisovatelka a badatelka

Učit se spirituální cestě nestačí, musíme začlenit tyto poznatky do svého vlastního života. Společnost nahromadila obrovské množství cizího, vypůjčeného poznání. A my pak jen sedíme ve třídě, posloucháme a obdivujeme obrovské znalosti někoho jiného…
Veškeré učení o pravdě a vyšším vědomí musíme zažít na vlastní kůži, abychom je začlenili do okruhu svého vlastního poznání.


Jean Shinoda Bolenová, americká profesorka klinické psychiatrie

Zdůrazňuji že ty vlastnosti, které vedou k úspěchu - a my se snažíme ze všech sil, abychom je patřičně rozvíjeli. Abychom zapadli, zbavujeme se všeho, co ostatní pokládají za neplnohodnotné, a v tomto procesu ztrácíme svou duši. Co sami v sobě popíráme, pohřbíváme zaživa ve svém podvědomí.

Dalajláma, vl.jménem Tandzin Gjamccho
Strasti nepřicházejí bez příčiny, ani je netvoří všemohoucí bůh. Jsou tvořeny našimi sebeklamy a karmickými činy, vyvolanými nezkrotnými stavy mysli. Základní příčinou všech strastí je nevědomost, která chybně vysvětluje podstatu jevů, považuje já za nezávisle existující a vytváří kategorii "já" a "ostatní".

Hoy Charles Fort, americký publicista
V topografii inteligence by se dala znalost definovat jako nevědomost obklopená smíchem.

Albert Clayton Gaulden, americký terapeut, astrolog
Špatné navyky a sklony, bolest, kterou člověk způsobil a která do něj vnikla, brání pronikání slunečního světla ducha a umožňují egu lovit další oběť. Jednoduše řečeno, každý klient zjišťuje , že se naučil všechno, co věděl, od rodičů, přátel, učitelů, kazatelů a dohlížitelů, kteří absolutně netušili, kým jsou a jak se mají dostat domů k Bohu. "Opice uvidí, opice zopakuje" - to paralyzuje každého z nás tak, že se stáváme tím samým kazovým prototypem ubohého lidství.

Dr. Jean Houstonová, americká odbornice v oblasti tzv. archetypální psychologie
Během našeho života možná projdem mnoha různými cestami a společností mnoha vůdců a učitelů, dokud nenalezneme pohled, který je pro nás reálný: situaci ve které se univerzální stává součástí naší vlastní zkušenosti.
Má-li to být cesta vlatního objevení, pak každý z nás by se měl snažit probudit své duchovní možnosti těmi nejinstinktivnějšími způsoby, ktré můžete nalézt a umožnit posvátnému povstat z vnitřních hlubin spíše než se ponořit do vynucovacích systémů víry.

Angelus Silesius
Je příliš úzký svět a příliš malé nebe,
ach, kde chceš umístit, má duše, samu sebe?
Kdo sebe překonal, ten běže odpočívá
a mocně působí i když se jenom dívá.

Abraham Maslow, americký psycholog
Člověk se nemůže moudře v životě rozhodnout, pokud se neodváží naslouchat sobě samému, svému vlastnímu Já, v každém okamžiku života…

Květoslav Minařík, český mystik
Laická morálka, která si razí vítěznou cestu světem, při čemž se snažísvůj nový směr myšlení a etiky důkladně upevnit, nedovede zastavit uvolňování mravnosti, která byla založená na strachu před trestem Božím. Proto se bude situace neustále zhoršovat.

František Bardon, český hermetik
Mezi věděním a moudrostí je ohromný rozdíl a mnohem snáze se získávávědění nežli moudrost.
Zdroj moudrosti je v Bohu, moudrost nezávisí ani na rozumu ani na paměti, nýbrž na znalosti, čistotě a dokonalosti každého jednotlivce. Moudrost můžeme také považovat za vývojový stupeň vlatního Já. Dospíváme tudíž k poznání nejen rozumem, nýbrž převážně intuicí nebo inspirací. Stupeň moudrosti určuje tedy vývojový stupeň člověka. Tím však není řečeno, že máme vědění zanedbávat, naopak, vědění a moudrost musí držet stejný krok.

Annaeus Lucius Seneca, římský filozof
Žít máme tak, abychom mohli nejhoršímu nepříteli svěřit všechno, co máme na srdci.

Oskar Wilde,anglický spisovatel
Každé zaměstnání znamená předsudek. Potřeba udělat kariéru nutí každého ke stranictví. Žijeme ve věku přepracovaných a nedovychovaných, ve věku, v němž jsou lidé tak přičinliví, až jsou z toho úplně tupí. Takový lidé si zasluhují svůj osud - společenský systém povznáší člověka k důstojnosti strojů.

Lao´c,východní myslitel
Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.
Kdo vítězí nad lidmi je mocný. Kdo vítězí nad sebou je nejmocnější.
Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává do čela lidí.

Shakti Gawain,americká spisovatelka, představitelka pozitivního myšlení
Pracovat a hrát si, je to samé. Když následuješ svou energii a děláš přesně to, co chce, zmizí rozdíl mezi prací a hrou. Práce pak již není to, co dělat musíš a hra to, co dělat chceš.
Intelekt je silný, krásný nástroj, který má smysl, je-li používán k podpoře naší intuitivní moudrosti,místo aby ji utlačoval.
Naše děti potřebují od nás vlastně jen dvě věci: 1. Musí být uznány jako silné a spirituálně dpbře vyvinuté bytosti, a my s nimi musíme od začátku tímto způsobem komunikovat. Jen tak neztratí svou sílu a kontakt se svou duší, jako se to stalo většině z nás. 2. Potřebují nás jako příklad ve světě s jeho formami efektivním způsobem žít. Dívají se na nás, jak my to děláme a napodobují nás. Jsou velmi pozorné a pragmatické a proto se řídí podle našich činů a ne podle našich slov.

Eduard Tomáš dr.,český mystik, spisovatel
Trápení nesnázemi zevního života hledáme vnitřní útočiště, pokoušíme se nalézt prostedek či způsob, jak zkrotit draky své vlastní mysli, své vlastní omezené lidské bytosti, neboť to jsou jen naše myšlenky, které nás trápí, nic jiného. Draci našich tužeb, přání a vášní, ježatí kocouři našich smyslů, kteří jakoby se nás snažili po celý život držet v poutech nevolnictví.
Stále žijeme v prvotním omylu, ve své vlastní vymyšlené, mylné představě o oddělenosti. Zapomněli jsme to v této představě a nechceme už ani uvažovat dosti hluboho, abychom se mohli znova rozpomenout. Žijeme jen na povrchu iluze.
"Probuzený" nežije "nad věcmi", jak by si někdo myslel, ale spíš v srdci všech věcí, v jejich neměnném středu.
K odvaze správně myslet náleží základní mentální zvrat: neuchopovat žádnou představu, neuchopovat nic! Nerozvíjet myšlení, zůstat mentálně klidný s myslí bystrou a bdělou vnitřního Já… Změnit lidské vědomí, plné vibrujících myšlenek, na klidné vědomí Božské. A třeba okamžitě. To znamená okamžitě přestat myslet lidsky spekulativně, a místo lidských spekulativních názorů, dohadů a plánů nechat mysl čistou a tak se uvědomit ve vědomí Božském.

Kemp Carleton Allen, britský publicista a filosof
Pouhý rozum k řízení lidských záležitostí nestačí, je naléhavě zapotřebí jakési intuitivní moudrosti, která má, jak se zdá, jen málo společného sintelektuální výzbrojí. "Chytrost" je příliš často pouze hladkost slova a synonymum zchytralosti. Každý obyvatel akademických úrovní ví, že tato chytrost nemá nic společného s pravdou bystrostí. Ví rovněž, že mnoho z toho, co platí za "učenost" a co by i jen pouhou svou frazeologií oklamalo mlčenlivého člověka z lidu, není jen neplodlné, ale je skutečně výplodem velmi podřadného a nepřesného duševního pochodu… Nejvzácnějším darem a skutečnou lidskou moudrostí je umění rozeznávat mezi podstatným a vedlejším v kterékoli situaci, a to je dar, který můžeme nalézt v nejmenším z lidí a který může chybět i za nejvznešenějším čelem.

Alexis Carrel, americký lékař, v r. 1912 obdržel Nobelovu cenu
Morálce, umění a náboženství nelze se naučit stejným způsobem jako mluvnici, matematice a dějepisu. Cítit a znát jsou dva duševní stavy naprosto odlišné. Formální učení postihuje pouze náš intelekt, kdežto mravního cítění, smyslu pro krásno a mystiku nabudeme jen tenkrát, vyskytují-li se v našem okolí a tvoří-li součást našeho každodenního života…

Jacques Bergier, francouzský vědec, společně s L.Pauwelsem napsali známou knihu Jitro kouzelníků, (1912-1978)
Je možné, že to, co nazýváme ezoterismem a co je tmelem tajných společností a náboženství, je obtížně pochopitelný a ovladatelný zbytek velmi dávného vědění technické povahy, jež se vztahuje zároveň na hmotu i na ducha.
"Tajemství" by pak nebyla pohádkami, historkami nebo hrami, ale přesnými technickými návody, klíči, jak otevřít síly obsažené v člověku a ve věcech. Vědda není technika. V opaku k tomu, čemu se věřívá, předchází technika v mnohých případech vědu. Technika dělá. Věda dokazuje, že je nemožné dělat. Potom se bariéry nemožnosti prolomí…
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama