Naděje umírá poslední

Den upálení Jana Husa - 6.7.

28. července 2009 v 22:13 | Michaelius |  Státní Svátky a Svátečné dny
-------------------- vše o státním svátku 6.7. ------------------------------
STÁTNÍ SVÁTEK 6.7. - MISTR JAN HUS

UPÁLEN 6. ČERVENCE 1415Mistr Jan Hus (asi 1369/1370 Husinec - 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel; mistr a rektor (1409-1410) pražské univerzity.
Je s největší pravděpodobností také autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev, a přejal některé myšlenky Jana Viklefa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411).
Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné.


Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z reformace. Jako svého svatého mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským) už uctívá pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského).


Mistr Jan Hus (1370-1415) byl už r.1397 vybrán do skupiny krále Václava IV, která odcestovala do Avignonu, aby se tam pokusila nalézt řešení otázky dvou papežů. O 3 roky později byl Jan Hus vysvěcen na kněze ve Svatovítském chrámu a r.1402 byl jmenován kazatelem v Betlémské kapli.Byl zvolen děkanem teologické fakulty a začal s vyučováním.
S novým papežem Alexandrem V. zvoleným v Pise se záhy dostal do konfliktu, který vyústil v papežskou bulu, jež mu zakazovala působení v Betlémské kapli.Protože neuposlechl a dále kázal,byl r.1410 dán arcibiskupem do klatby.
Krátce poté byl dán do klatby i nově zvoleným papežem Janem XXIII. Jan Hus kázal dál a veřejně se postavil proti prodeji odpustků, který vyhlásil papež, aby získal peníze na křížovou výpravu proti Ladislavu Neapolskému. Byl povolán do Říma, ale zůstal v Čechách, kde ho chránil král Václav IV, který v té době už nebyl římským císařem.
Konflikt s arcibiskupem Janem z Jenštejna, spory se šlechtou a sváry mezi členy rodu Lucemburků způsobili v r.1400 sesazení Václava z římského trůnu a dokonce jeho uvěznění ve Vídni. Když byl nad Prahou vyhlášen interdikt, Jan Hus kázal na hradě Kozí u Tábora, později na hradě Krakovci. Husův latinský spis De ecclesia (O Církvi) se zabýval otázkami a názory, které vyslovil již John Wycliff. Jan Hus zde obhajoval a vysvětloval názor, že papež žijící v hříchu není hlavou církve, dokonce není ani jejím členem. Proto je možné odepřít papeži poslušnost. Nespojoval hodnotu člověka s jeho společenským postavením nebo úřadem, nýbrž s jeho životem mravným a zbožným, nebo nemravným a bezbožným.
Konciliaristé se zasadili o svolání koncilu, který by s konečnou platností vyřešil neudržitelnou situaci kolem tří papežů.Toto doposud největší křesťanské shromáždění se konalo v letech 1414-1418 ve Švýcarském městě Kostnice.
Zúčastnilo se ho 15-20 000 účastníků, přítomen byl i německý císař a uherský král Zikmund. 11. října r.1414 odešel do Kostnice i Mistr Jan Hus - s nadějí, že svou účastí na koncilu prospěje reformačním snahám o očistu církve. Průvodní list císaře Zikmunda mu měl zajistit bezpečnost. Byl však uvězněn v kobce dominikánského kláštera, obviněn z kacířství, zesměšňován a okřikován, poté vyzván k odvolání svého učení. Protože odmítl své učení odvolat,byly jeho spisy
koncilem odsouzeny, on sám odsvěcen a 6.července 1415 upálen na hranici. Husův blízký spolupracovník a přítel Jeroným Pražský byl upálen o necelý rok později, 30. června roku 1416. Kostnický koncil pak sesadil papeže Jana.
Řehoř XII sám podal rezignaci a Benedikt byl sesazen o dva roky později. Novým papežem byl zvolen Martin V. a 22.4. r. 1418 papež koncil ukončil.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama