Naděje umírá poslední

Námořnické Uzly a všemožné uzlíky

3. března 2009 v 14:21 | Michaelius |  voda,sníh,hory,země

Jak se naučit Uzle a vše o nich

Osmička (Osmičkový uzel)

Jiná jména: uzel BděléhoUzel se uvazuje na koncích lan, aby nevyklouzla z otvorů, kladky, při slaňování ze slaňovací osmy a podobně. Používá se také jako dekorativní a je základem pro řadu dalších velmi důležitých uzlů používaných pro různé účely. Dobře slouží i při připevňování strun na kolíky houslí, kytar, mandolín a dalších strunných nástrojů. Na rozdíl od očka neničí tolik lano při silném zatížení a v porovnání s ním se lépe rozvazuje.

Je jedním z mála uzlů, které se vyskytují v heraldice. Jméno uzel Bdělého vzniklo právě proto, že jej měl ve znaku Hareward Bdělý od roku 1071.

Dejte však pozor na to, o kterém uzlu budete mluvit, protože jménem osmička je mezi horolezci, jeskyňáři a záchranáři nazýván uzel, který vazači uzlů jmenují osmičkové poutko. Možná proto, že je základem pro tzv. píchaný způsob vázání poutka nebo prostě proto, že celé jméno osmičkové poutko je příliš dlouhý název pro tak často (prakticky vždy a pořád) používaný uzel.
Začneme vytvořením závitu, pak volný konec převedeme přes pevný a zdola zasuneme do smyčky.___________________________

Osmička s více převiny

Další variace osmičky nebo osmičky s převinem. Uzel velmi zkracuje provaz a pokud jej uvážete dost dlouhý, získáte rukojeť vhodnou k nesení kdejaké bedny, jako držadlo vodítka pro psa či na dětské sáně. Ani utažený uzel nepoškozuje provaz a snadno se rozvazuje.
Pokud chcete uvázat více převinů než 2, udělejte delší závit a pak volný konec strkejte střídavě z obou stran do ohybu.
Utahujte každý závit samostatně a nakonec je sesuňte k sobě

_______________________________________________

Osmičkové poutko

Jiná jména: v horolezectví a příbuzných oborech je nazýván osmičkou, flámská smyčka

Od chvíle, kdy byla testy prokázaná nespolehlivost dračí smyčky v lezecké praxi, je osmičkové poutko nejčastěji používaným uzlem v horolezectví, jeskyňářství, při výškových pracích a příbuzných oborech. Snadno se váže na lanech celkem libovolného průměru i materiálu a vždy je to spolehlivý uzel. (Poslední studie ukazují, že má trochu tendenci se při střídávém zatížení po laně pohybovat a slabou tendenci k povolování při namáhání v ohybu místo v tahu. I toto je důvod, proč se v oborech, kde na uzlu závisí život, doporučuje udělat na volném konci pojistku.) Drobnou nevýhodou je, že po prudkém zatažení se obtížně rozvazuje. Pevnost lana v uzlu se snižuje asi na 55 - 60 % původní pevnosti. Jako u každého uzlu, na kterém závisejí životy, je třeba dbát na správné uvázání a urovnání pramenů v uzlu. U nepečlivě uvázaného uzlu se uvnitř uzlu prameny kříží a výrazně snižují pevnost v uzlu.

V praxi se používají dva způsoby vázání: na konci ohybu uvážeme osmičku.

Druhou využívanou metodou je tzv. "píchání" - na jednoduchém laně uvážeme osmičku a pak volný konec prostrčíme kruhem a vedeme do uzlu v protisměru volného konce.

Jen tak pro zajímavost, horolezci rozeznávají horní (pravou) a dolní (levou) osmičku. Obě varianty se váží stejným způsobem, jen u pravé osmičky vchází zatěžovaný pevný konec do uzlu dále od osy uzlu a u smyčky vede blíž k jejímu konci. Pravá osmička snižuje pevnost lana asi o 40 - 45 %, levá o dalších 10 %.
Pravá (horní) osmička__________________________

Osmičkové poutko se zámkem

Zámek má zajistit snadnější rozvázání. Uvažte osmičkové poutko a volný konec vraťte zpět do uzlu.____________________________

Devítka

V horolezectví a zvlášť ve speleologii používaný bezpečný uzel. Nahrazuje osmičkové poutko s tím, že je snáz rozvazatelný, ale zase se obtížněji váže. Vázání v ohybu sice není o tolik obtížnější než u osmičky, vázat tento uzel "pícháním" vyžaduje nácvik. Z horolezeckého a záchranářského hlediska je třeba zdůraznit výrazně horší optickou kontrolu správnosti uvázání uzlu. To zřejmě zatím brání jeho masivnějšímu používání.


Devítka patří mezi uzly, které nejméně snižují pevnost lana - uvádí se asi o 30 % při normálním zatížení. Podobně jako u osmičkového poutka je pevnější horní varianta, kdy pevný (zatěžovaný) konec vstupuje do uzlu dál od jeho podélné osy a jeho první oblouk v uzlu je větší.
Váže se jako osmička, ale před zasunutím ohybu do uzlu se jím ještě jednou ovine pevný konec.

Při pohledu z druhé strany je vyznačen pramen, který je vhodnější pro zátěž. Méně snižuje pevnost uzlu než při zatížení druhého konce.
______________________________

Osmičkové poutko dvojité

Jiná jména: v horolezectví a příbuzných oborech se používá název dvojitá osmička

Dvojitá osmička je smyčka se dvěma oky. Používá se jako nouzová sedačka převážně při záchranářských pracích. Výhodou je, že nemá žádný konec, který by se mohl uvolnit. Volný konec není potřeba.
Vážeme ji jako osmičkové poutko, jen místo prostrčení celého ohybu vytáhneme ven dvě smyčky.
Ohyb musí zůstat mimo uzel. Vezmeme jej a přetáhneme přes obě smyčky

Pokračujte přetažením až za uzel.


Zatažením za obě smyčky uzel dotáhneme a uzel urovnáme

Hotová smyčka ... ... a z druhé strany.


______________________________________

Osmičkové poutko trojité

Toto je další varianta osmičkového poutka. Výsledkem jsou zase dvě smyčky. Výhodou je, že obě smyčky nekončí ohybem ihned v uzlu, ale ohyb prochází uzlem ještě dvakrát. Snižuje tedy namáhání ohybu tvořeného jediným pramenem.
Vážeme ji jako osmičkové dvojité poutko, jen místo přetažení ohybu jej vedeme okolo pevných konců. Zastrčíme do uzlu.

Přetáhneme ohyb přes obě smyčky. Dejte si pozor, aby ohyb byl z té strany jako prameny okolo dvojité smyčky (v tomto případě zezadu).Zatažením za obě smyčky uzel dotáhneme a pak jej urovnáme.
Hotová smyčka ... ... a z druhé strany.
_____________________________________
Volné osmičkové poutko

Uzel se váže stejně jako osmička, neprotáhneme však volný konec celý, ale vytáhneme jen smyčku. Získáme tak jednoduchou zarážku, kterou lze snadno rozvázat.
______________________________________


Prusíkův uzel

Všechny druhy prusíkovacích uzlů se používají při šplhání po laně, záchraně po pádu, sestavování kladkostrojů či sebejištění na laně pod slaňovací osmou. První obecně uznávaný uzel pro šplhání po laně vyvinul rakouský horolezec Karl Prusik. Základní podoba jím vytvořeného uzlu má dnes mnoho variant. Většinou se váží lanem asi třetinového průměru než má lano, na které se navazuje, omotávají se okolo silnějšího lana tak, aby vzniklo dostatečné tření. Pokud se omotává silnějším lanem, uzel se špatně zatahuje a na laně dostatečně nedrží, je vhodnější použít asymetrickou variantu.

Funkce Prusíkových uzlů spočívá v tom, že při pohybu podél lana je člověk navázán smyčkou prusíkovým uzlem na lano a smyčku má například karabinou připnutou k bedernímu nebo prsnímu úvazu. Jak postupuje podél lana, uzel je volný a lze jím po laně posouvat. V okamžiku zatížení (pád, ...) se uzel sevře okolo lana a tření mu brání posunu po laně.

Z principu své činnosti všechny prusíkovací uzly po laně po zatížení trochu proklouznou, rovněž při posunu rukou vlastně kloužou po laně. To je třeba si uvědomit, protože třením vzniká teplo a při velkém prokluzu může dojít i k přetavení smyčky.

Jednoduchý Prusíkův uzel je základní zadrhovací uzel. Na laně však nemá dostatečnou pevnost, proto se raději používá jeho dvojitá varianta.

Základem je liščí smyčka. Uvažte ji okolo lana, ale nedotahujte ji. Naopak, ohyb povytáhněte a překlopte jej na druhou stranu lana.Pokračujte ohybem okolo lana až se dostanete k oběma koncům a tyto konce ohybem prostrčte. Je to tedy taková dvojitá liščí smyčka

Pečlivě urovnejte závity tak, aby pěkně dosedly na lano. Hotovo.


Při samovyprošťování (je-li toho postižený ovšem schopen :-) se používají 2 smyčky. Jednu smyčku uvážeme Prusíkovým uzlem nad prsním úvazem, prostrčíme ji mezi ním a tělem a stoupneme si do ní. Pokud došlo k pádu do visu, odlehčíme tak prsní úvazek. Uvážeme druhou smyčku stejným způsobem asi 25 cm nad první a do ní dáme druhou nohu. Pak postupně při odlehčení smyčky posuneme správný Prusíkův výš a takto stoupáme. Nic moc pohodlného to není, rychle to taky zrovna nejde, ale lepší než bezmocně čekat na pomoc.
__________________________________________


Dvojitý Prusíkův uzel

Toto je bezpečnější varianta jednoduchého Prusíkova uzlu. Po zatížení se povoluje hůř než jeho jednoduchý bratříček. To však nemusí být vždy nevýhoda.

Uvažte jednoduchý Prusíkův uzel, ohyb povytáhněte a překlopte jej na druhou stranu lana.B39

Pokračujte ohybem okolo lana až se dostanete k oběma koncům a tyto konce ohybem prostrčte.


Pečlivě urovnejte závity tak, aby pěkně dosedly na lano. Hotovo. B41

___________________________________________

Excentrický Prusíkův uzel

Jiná jména: asymetrický Prusíkův uzel, francouzský Prusíkův uzel, Klembheistův uzel

Vznikne obtočením smyčky kolem lana proti směru zatížení. Váže se jak plochými řemeny, tak i šňůrami. Dobře se posunuje v jednom směru, při zatížení opačným směrem spolehlivě drží. Často je využíván při záchranářských akcích, protože se snadno váže a lze jím rukou posunovat pod zátěží.

Pokud jej vážete smyčkou, která má oba konce spojeny uzlem, tento spojovací uzel se nesmí dotýkat lana, jinak bude prusík po laně prokluzovat.

V praxi se často používá s karabinou zasunutou skrz uzel, rovnoběžně s lanem (viz Bachmanův uzel). Uchopení za karabinu značně zjednodušuje posouvání po laně.

Ohyb smyčky ovineme nejméně dvakrát kolem lana směrem po směru pohybu. Pak ohyb překlopíme ke koncům a ty jím prostrčíme.Ve zobrazeném provedení se uzel snadno posouvá nahoru, dolů drží.________________________________________


Penberthyův uzel

Jiná jména: jeskyňářský spirálový uzel

Okolo lana uděláme smyčkou několik ovinů. Počet ovinů se řídí zátěží. (Zde je jich málo, obvykle alespoň 6.) Na horním konci pak vytvoříme spodní závit.


Zespodu do závitu zastrčíme druhý (spodní) konec smyčky a okolo horního konce ovineme a vrátíme zpět do závitu. Tím vlastně uvážeme dračí smyčku z obou konců.Celou smyčku stáhneme blíž k ovinům. Velikost prověšené části řídí snadnost posouvání a závisí i na zátěži. Při velkém prověšení uzel nedrží, klouže po laně; při malém se obtížně po laně posouvá.

__________________________________________

Bachmanův uzel

Jiná jména: karabinový excentrický Prusíkův uzel

V lezecké praxi je to jeden z nejužívanějších uzlů k tomuto účelu. Je vhodný i na mokrá nebo namrzlá lana. Výhodou oproti ostatním prusíkům je snazší manipulace uchopením za karabinu. Váže se, jako ostatní prusíky, smyčkou menšího průměru než lano, na které se navazuje, ale je možné použít i smyčku z lana stejného průměru nebo i plochou smyčku (popruh).

Do ohybu šňůry zachyťte karabinu a veďte smyčku za nosným lanem. Ovíjejte karabinu současně s lanem.


Pokračujte v ovíjení tak dlouho, dokud nemáte karabinu plnou. Ale pozor, abyste ji nepřeplnili.___________________________________________


Dřevařská smyčka

Již jméno smyčky napovídá, že se často se používá při těžbě dřeva a jeho dopravě, respektive stahování z lesa. Je to nejjednodušší způsob, jak připevnit lano ke kmenu, větvi, trámu potrubí či jiným podobným břemenům.

Čím víc je zatěžován pevný konec, tím více je volný konec tlačen k břemenu, okolo kterého je lano ovázáno. Naopak jeho nebezpečí spočívá v tom, že nesnáší proměnlivé zatěžování, kdy hrozí značné nebezpečí uvolnění nebo sklouznutí uzlu. Rovněž se nesmí měnit směr tahu. Z bezpečnostních důvodů se nehodí na spouštění břemen, k tomu je vhodnější tesařská smyčka. Jinou možností je uvázat lodní smyčku volným koncem okolo pevného konce těsně u jeho výstupu ze smyčky.


______________________________-

Dřevařská smyčka se zámkem

Pro snadnější rozvázání, respektive uvolnění z předmětu, se vkládá do dřevařské smyčky zámek. Protože zámek zároveň zdvojuje část lana přitlačovanou k břemeni, trochu vazbu zpevňuje. Pokud však je volný konec příliš krátký, snadno se uvolní po povolení tahu.
_____________________________

Tesařská smyčka

Jiná jména: zednický uzel

Tato smyčka vznikla z dřevařské smyčky k zajištění větší spolehlivosti. Má tedy i prakticky stejné využití. Přibývá využití, kde je větší důraz na spolehlivost: přivazování lana k pobřežní pilotě, při spouštění nebo zvedání břemen a podobně. Po uvolnění tahu se snadno rozvazuje. Proto je třeba před každým zdviháním uzel překontrolovat.

Vzniká z dřevařské smyčky několikanásobným (alespoň trojnásobným) ovinutím volného konce okolo pevné části závitu. Díky tomu nemá valný smysl vkládat zámek.

Naopak se ještě například v námořnické praxi zajišťuje jedním nebo dvěma závity lodní smyčky okolo břemene, tím se také zabrání změně polohy břemene. V tom případě se lodní smyčka (oba závity mohou být od sebe i daleko, třeba 30 cm) váže ještě před uvázáním vlastní smyčky a to na té straně, na které bude působit tah, tedy mezi zdroj tahu a budoucí tesařskou smyčku.

____________________________________

Člunový uzel

Námořníci používají tento uzel při vlečení člunů a během jejich stání pod výložníkem na boku lodi. Protože se jedná v podstatě jen o zámek, uzel se snadno rozvazuje.

Okolo kůlu uděláme ovin, pak volným koncem překřížíme pevný. Na volném konci uděláme ohyb a zasuneme zdola pod závit ovinu.____________________________

Vodácká smyčka

Vodácká smyčka je spolehlivá na všech snadno ohýbatelných materiálech. Příliš se tedy nehodí

například na ocelová lana.
Na volném konci uvážeme poloviční lodní smyčku (volný konec prostrčený ohybem). Volný konec

podle nákresu ovineme dvakrát okolo ohybu.
Volný konec zasuneme pod oviny podél pevného konce skrz ohyb ven.
Stáhněte závity k ohybu. Tím vznikly dvě smyčky, jedna pevná a druhá volná (ta z pevného konce).
Pohled na obě smyčky zepředu ... ... a zezadu


Teď nastávají různé možnosti:
a) Volnou smyčku utáhneme za pevný konec a získáme vodáckou smyčku. Je pevná a spolehlivě

drží i na kluzkých materiálech. Obtížně se však rozvazuje.
Vodácká smyčka zepředu ... ... a zezadu.


b) Volnou smyčku můžeme zajistit skutečnou dračí smyčkou. Tím získáme pevnou dvojitou

vodáckou smyčku. Rozvazuje se snáze než její jednoduchá sestřička.
Dvojitá vodácká smyčka zepředu ... ... a zezadu.


___________________________________________

Knagovací uzel (vyvazovací uzel)-angl. Cleat Hitch

Jeden z nejdůležitějších námořních uzlů. Používá se na vyvázání lodě v maríně / přístavu na lodní vazák (knagu), nebo přivázání druhé kotvy na vazák. Nejčastější chyba ve vázání nastává v závěrečné fázi. Vázání tohoto uzlu je nezbytné zvládnout velmi rychle, případně i po tmě. Pokud máte nezkušenou posádku, je to jedna z prvních věcí, kterou musí zvládnout. Při mooringovém manévru, pokud má s tímto uzlem problém, je dobré pokud se příliš nezdržuje jeho "správným" uvázáním. Po uvázání lodě na mooring však musí uzel opravit.

K mooringu připlouváme z již přichystanými vyvázanými lany (pochopitelně uvázanými podle předpokládané pozice po přistámí), přičemž volný konec vede z vnější strany pod zábradlím a přes zábradlí spět na palubu. Takto uvázané lano lze ihned hodit na břeh. Na ošlapnici (kovový mantinel na hraně paluby) je většinou otvor pro protažení mooringového lana - používejte ho. Pokud si nejsme jisti kterou stranou lodě budeme přistávat, je vhodné mít přichystané všechny 4 vazáky. Je jistě vhodnější navázat a rozvázat jeden uzel navíc, než panikařit přímo při přistání. Přebytečné lano po uvázání můžeme obtočit kolem vazáku, nebo ho "poskládat" vedle něho.

Na vazáku lze občas vidět i jiný typ uzlu. Jde o to, že jeden konec má trvale uvázanou smyčku, která se protahuje otvorem v patě vazáku (ze strany od hrany lodě) a smyčka se následně přetahuje spět přes rohy vazáku. Druhý konec lana se po protažení / uchycení na mole vrací spět a navazuje se normální knagovací uzel.

Knagovací uzel_______________

Dračí smyčka - angl. Bow LineTento uzel je dobře znám i vyznavačům horolezectví. Výsledkem vázání je pevná smyčka, která velmi dobře drží a snadno se rozvazuje. Používá se všude, kde je potřeba uvázat spolehlivou smyčku na volném konci lana. Např. jako kontraotěž hlavního ráhna při plavbě po větru, aby se eliminovalo nebezpečí přeletění ráhna na opačnou stranu). Bohužel většina ráhen není pro toto použití nachystána. Dračí smyčka lze bez problémů použít i na uvázání druhé kotvy. Pro tento účel raději dávám ještě jeden pojistný uzel.

Některý z vás si možná ještě vzpomenou na pomocnou pohádku pro vázaní uzlu : princezna stojí u jezera ve kterém žije drak. Drak je zde symbolizován běžícím koncem lana. Jezero je jednoduché oko. Drak se vynořuje z jezera obtočí se kolem princezny a tahá ji nazpět do jezera. Jak tak oba tahají svým směrem, dochází k uvázání dračí smyčky.______________

Kotevní úvaz - angl. Anchorband


Vážeme v situaci, kdy nevážeme oba konce lana na vazáku, ale kupříkladu jen jeden. Jak je zobrazeno na obrázku, nejčastěji se váže právě na kovový kruh. Například na molu nebo často i mooringové boji. Pokud velikost otvoru v sekundární kotvě umožní protažení lana 2x lze tuto smyčku použít i na uvázání kotvy._____________________
Rybářská spojka

Velmi pevný uzel. Po utažení se těžko rozvazuje. Kromě spojování lan kde je spolehlivost zcela nezbytná (např. kotevní lano) je vhodný na navazování rybářských vlasců.

některé uzly z http://gord.gringo.cz
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 under under | Web | 28. září 2016 v 7:54 | Reagovat

fér půjčka moravská třebová ???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama